zondag 8 januari 2012

Mensen in beweging: drie wijzen uit het Oosten

Tijdens de 9 uur eucharistieviering in de Sint Jacobskerk (Antwerpen) kwamen een boeiend perspectief op de "drie koningen" aan bod. Gewoonlijk hanteren we een perspectief waarin we het standpunt innemen van die drie wijzen, zo op zoek naar de belofte van de komende Heer dat ze er een zware reis voor ondernemen in het zog van een ster die hen aanlokt. Nu werden we uitgenodigd om die drie wijze mensen uit het Oosten te zien als "vreemde" mensen die ons komen onthullen wie die Heer in ons midden is en waar die Heer verblijft. De viering van vandaag wordt dan een uitnodiging om te zien hoe het de vreemde mens is - de mens in beweging, de migrant - die ons doet zien dat in ons midden de Heer reeds aanwezig is, terwijl wij blind zijn voor hem.

Zo dikwijls menen wij te weten wie God is en hoe God zich aan ons openbaart. Het wonderbare van dit feest is dat de vreemde mens ons openbaart waar God te zoeken en te vinden ... Kunnen wij die vreemde mens ontvangen? Of zijn we als een koning Herodes die zich bedreigd voelt, zo bedreigd dat hij bereid is er moorden voor te plegen? Kunnen wij aanvaarden dat God zich aandient daar waar we God niet verwachten?

Geen opmerkingen: