woensdag 16 mei 2007

Eco-vluchtelingen en IDP's

Enkele dagen geleden verscheen een rapport van Christian Aid, een NGO die zich reeds sinds de Tweede Wereldoorlog inzet voor het lot van vluchtelingen en IDP's (Internally Displaced Persons). In dit rapport, Human tide: the real migration crisis, wordt gewezen op de gevolgen van de klimaatveranderingen op migratie- en vluchtelingenstromen, die vooral de armste landen op aarde zullen treffen. De auteurs van het rapport verwachten meer dan 1 miljard bijkomende vluchtelingen en IDP's tussen vandaag en 2050. Deze zullen zich voegen bij de 163 miljoen mensen die vandaag lijden onder gedwongen verplaatsing. (Een samenvatting van het rapport kan men vinden op de ENS webstek.)

De gevolgen van zulke massale mensenstromen zijn moeilijk te voorspellen, maar gaan in de richting van een toename van gewelddadige conflicten of een intensivering van bestaande gewelddadige conflicten. Pro-actieve actie is dus zeker dringend, zowel in de vorm van de globale vermindering van door mensen veroorzaakte klimaatveranderingen, als van crisismanagement en van vermindering van mogelijke kwetsbaarheid van grote bevolkingsgroepen ten aanzien van klimaatveranderingen. Steeds meer zullen vluchtelingenorganisaties zoals bijvoorbeeld het Jesuit Refugee Service (JRS), zich moeten voorbereiden op deze nieuwe uitdagingen.

Religies, gelovigen en theologen zullen hierbij een rol spelen, door de denkframes van mensen open te breken in gevoeligheid voor het lot van vluchtelingen en verplaatste personen (zo heeft het JRS een uitgave verzorgd die daarbij kan helpen, onder de titel: God in Exile: Towards a Shared Spirituality with Refugees), en door mensen aan te moedigen een soberder levensstijl te ontwikkelen die op duurzaamheid gericht is.

Geen opmerkingen: