maandag 14 mei 2007

"Wat mogen we hopen?" - LOGOS II

Op 7 mei 2007 vond de tweede LOGOS studiedag plaats op de faculteit godgeleerdheid van de K.U.Leuven, met als thema: "Wat mogen we hopen? Perspectieven op de verrijzenis van het lichaam". Ik heb daar zelf ook een bijdrage geleverd over het verrijzenisdenken van Jon Sobrino. De bijdragen voor deze studiedag werden in een boek gepubliceerd, uitgegeven door Lieven Boeve en Anneleen Decoene, bij de uitgeverij Halewijn, en met dezelfde titel als de studiedag.

Geen opmerkingen: