vrijdag 9 mei 2008

De mededogende poppen van Françoise Bosteels


Gisterenavond, 8 mei 2008, mocht het Forum voor Bevrijdingstheologieën aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven, Françoise Bosteels ontvangen. Françoise is een Belgische religieuze die reeds sinds ongeveer 30 jaar in India werkzaam is. Ze heeft gewoond en gewerkt bij de armsten in de Indische dorpen, en ze heeft binnen haar religieuze congregatie ook verantwoordelijkheid gedragen voor de vorming van jonge medezusters. Na aanmoedigingen van theologen uit de Indian Theological Association en uit EATWOT, besteedt ze nu meer tijd aan een artistieke passie: het uitbeelden van het dagelijkse dorpsleven van mensen, in het bijzonder temidden van wraakroepende contexten van armoede, uitbuiting en verdrukking. Het maken van deze poppen geeft Françoise de kans zowel zelf op een unieke manier door te dringen in het leven van haar Indische vrienden als de mogelijkheid om indringende en bewogen gesprekken en onderscheidingsprocessen te starten die mensen toelaten over hun eigen levensomstandigheden te reflecteren.

De poppen zijn daarom een stimulans die wie ernaar kijkt toestaan om de eigen bronnen en dieptes van mededogen te raken, de diepste kern van ons menselijke bestaan en van de blik die God doorheen ons op de wereld werpt. Dat diepe menselijke mededogen, het vermogen om mee te voelen met medemensen omdat we ons als mens met medemensen verbonden weten, is het startpunt van elke kritische theologie en van elke bevrijdingstheologie. We sluiten ons dikwijls af voor het mededogen in ons: we weten dat het ons tot verantwoordelijkheid opneemt, dat het ons ertoe brengt om tijd en energie te investeren in onze medemensen. Daarom zijn deze poppen zo belangrijk: ze ontbolsteren ons mededogen.Alle toehoorders op het Forum hadden dat gevoel en waren er dankbaar voor: mensen zijn gelukkig wanneer hun diepste menselijke verbondenheid ontbolsterd wordt.

Françoise's poppen wekken niet alleen de krachten van het mededogen, ze bieden ook een kans tot onderscheidingsprocessen waarin mensen hun situaties analyseren en tot handelingsbeslissingen komen. Françoise vertelde hoe bijvoorbeeld poppen die uitbeelden hoe vrouwen door hun mannen geslagen worden juist in de Indische dorpen veel aandacht trokken en de ruimte openden om over vrouwenmishandeling te spreken. Een verdere stap is nu dat mensen niet alleen de poppen bekijken en als aanleiding nemen om situaties van pijn, verdriet en onrecht bespreekbaar te maken: er bestaat ook de mogelijkheid dat Françoise's poppen aan mensen de kans bieden om zelf creatief poppen te maken en scenarios met poppen voor te stellen, waarin ze hun eigen levensomstandigheden ter sprake brengen.

Voor Françoise, die reeds twee boeken geschreven heeft waarin afbeeldingen van haar poppen verbonden worden met teksten en gedichtjes van mensen die zij kent, is ondertussen een nieuwe uitdaging gegroeid: het verlangen om ook scènes uit de bijbel en meer in het bijzonder uit het leven van Jezus uit te beelden. We kijken daar met verlangen naar uit.

Wie foto's wil zien van de bijeenkomst van het Forum voor Bevrijdingstheologieën kan terecht op deze webpagina.

Geen opmerkingen: